Komunikační kampaně

Pro vaše komunikační cíle navrhneme strategii, náměty i komunikační kanály. Jak pro produktové či image kampaně, tak také pro personální nábory. Celou kampaň profesionálně zprodukujeme.

Pro naše klienty vytváříme poutavé reklamní spoty, prezentace, tiskové inzertní kampaně, materiály pro nábor zaměstnanců. Kampaň produkčně zajistíme včetně nákupů médií.